21.4.5 Barnonkologisk och neurologisk forskning

Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kontakt

Besöksadress
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr, 752 37 Uppsala
Postadress
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Webbplats
http://kbh.uu.se/Forskning/barnneurologi-barnonkologi/

Anställda och övriga verksamma