Forskargrupp Taija Mäkinen

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress
Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala
Postadress
Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA
Webbplats
https://igp.uu.se/forskning/vaskularbiologi/taija-makinen/

Anställda och övriga verksamma