Administration

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala
Postadress
Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 4580
Administrativ chef
Camilla Nilsson 018-471 5034
Studierektor
Nils-Erik Heldin 018-471 4679
Katalogadministration
Rouba Gennaoui 018-471 4580

Anställda och övriga verksamma