Klinisk patologi

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 20, 75185 Uppsala
Postadress
Rudbecklaboratoriet, 75185 Uppsala

Anställda och övriga verksamma