21.2 Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala
Postadress
Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 4580
Fax
018-471 5077
Webbplats
http://www.igp.uu.se/