21.5.6.3 Per Jemth

Ingår som en del av Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 582, 751 23 UPPSALA
Webbplats
http://www.imbim.uu.se/forskargrupper/cancer/Jemth_Per/

Anställda och övriga verksamma