21.1.6 Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Föreståndare: Prof. Mats G. Hansson
Tel: 018 4716197, mats.hansson@crb.uu.se
Koordinator: Josepine Fernow
Tel: 018 4716222, josepine.fernow@crb.uu.se

Kontakt

Besöksadress
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress
Box 564, 751 22 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 6222
E-post
crbcrb.uu.se
Webbplats
http://www.crb.uu.se

Anställda och övriga verksamma