21.1.10 Forskning om funktionshinder och habilitering

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3,
Postadress
BOX 564, 751 22 UPPSALA
Fax
018-471 6675

Anställda och övriga verksamma