21.1.3 Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress
Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

Anställda och övriga verksamma