21.1.6 Allmänmedicin och Preventivmedicin

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3,
Postadress
Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax
018-471 6675

Anställda och övriga verksamma