21.1.11 Hälso- och sjukvårdsforskning

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Verksamhetschef: Docent Ulrika Winblad

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husarg. 3,
Postadress
Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax
018-471 6675
Webbplats
http://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/

Anställda och övriga verksamma