21.1 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress
Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax
018-471 6675
Webbplats
http://www.pubcare.uu.se

Anställda och övriga verksamma