36.1.5 Mineralogi, petrologi och tektonik

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Programansvarig professor:
Peter Lazor, peter.lazor@geo.uu.se, 018- 471 2556

Studierektor:
Hannes Mattsson, hannes.mattsson@geo.uu.se, 018 471 3351

Forskarutbildningsansvarig mineralogi, petrologi och tektonik:
Peter Lazor, peter.lazor@geo.uu.se, 018- 471 2556

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress
Villavägen 16, 752 36 UPPSALA
Webbplats
http://www.geo.uu.se/

Anställda och övriga verksamma