36.1.9 Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI)

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI) är en plattform som, genom att samla forskare från universitetets olika områden i gränsöverskridande samarbeten, ska stärka universitetets forskning kring hållbarhetsfrågor. Man arbetar också för att skapa samarbeten med andra lärosäten, företag och organisationer. Bakgrunden till UUSI är Agenda 2030 med sina 17 hållbarhetsmål.

UUSI är en femårig satsning i projektform beslutad av rektor för att skapa goda förutsättningar för universitetets forskare att bedriva forskning som bidrar till en hållbar framtid. Målet för UUSI är att Uppsala universitet i större utsträckning bidrar med ny kunskap till det publika och professionella samtalet kring en hållbar utveckling. Därför arbetar UUSI med att initiera och utveckla mång- och tvärvetenskapliga forskningsinitiativ, detta i samarbeten mellan vetenskapsområden samt med externa aktörer. UUSI arbetar också med att synliggöra och kommunicera forskning både inom och utanför universitetet.

UUSI arbetar i med fem tematiska initiativ. Dessa är
1. Social rättvisa,
2. Cirkulär ekonomi,
3. Vatten, en gemensam och kritiskt resurs,
4. Hållbar urban utveckling och
5. Klimatledarskap.

Inom dessa tematiska initiativ har forskningsfrågor och tvärvetenskapliga forskningsgrupper utvecklats. Processer pågår också för att söka externa anslag för att driva forskningen framåt.

Utöver dessa tematiska initiativ arbetar UUSI även med att skapa tillfälle för forskare inom Uppsala universitet att mötas, inspireras och utveckla självorganiserande forskningsgrupperingar i vidare tematisk ansats än de fem initiativen.

Kontakt

Besöksadress
Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress
Villavägen 16, 752 36 UPPSALA
Webbplats
https://www.uu.se/om-uu/hallbar-utveckling/uppsala-university-sustainability-initiatives/

Anställda och övriga verksamma