36.1.3 Geofysik

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Programansvarig professor:
Ólafur Gudmundsson olafur.gudmundsson@geo.uu.se, 018- 471 2788

Studierektor:
Thomas Kalscheuer, thomas.kalscheuer@geo.uu.se, 018-471 3819

Forskarutbildningsansvarig fasta jordens fysik:
Alireza Malehmir, alireza.malehmir@geo.uu.se, 018- 471 2335

Forskarutbildningsansvarig seismologi:
Alireza Malehmir, alireza.malehmir@geo.uu.se, 018- 471 2335

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress
Villavägen 16, 752 36 UPPSALA
Fax
018-501110

Anställda och övriga verksamma