36.1.6 Naturresurser och Hållbar utveckling

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Programansvarig professor:
Patrik Rönnbäck, patrik.ronnback@geo.uu.se, 018- 471 8375

Studierektor Uppsala:
Mikael Höök, mikael.hook@geo.uu.se, 018 471 3777

Studierektor Visby:
Ola Eriksson, ola.eriksson@geo.uu.se, 018-471 3819

Forskarutbildningsansvarig:
Patrik Rönnbäck, patrik.ronnback@geo.uu.se, 018- 471 8375

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Leveransadress (större gods): Fångvallsgatan 8, 752 36 UPPSALA

Kontakt

Besöksadress
Villavägen 16, 75236 Uppsala
Postadress
Villavägen 16, 75236 Uppsala

Anställda och övriga verksamma