36.1.8 Vindenergi

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Platsansvarig:
Stefan Ivanell, stefan.ivanell@geo.uu.se, 018-471 8360

Studierektor:
Ola Eriksson, ola.eriksson@geo.uu.se, 018-471 8361

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Campus Gotland, Cramérgatan 3, 62157 Visby
Postadress
Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby
Telefonnummer
018-471 8454

Anställda och övriga verksamma