36.1.2 CEMUS

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Avdelningsföreståndare:
Mikael Höök
mikael.hook@geo.uu.se

Studierektor:
Sara Andersson
sara.andersson@cemus.uu.se

Ekonomiadministration:
ekonomi@geo.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Villavägen 16, 75236 Uppsala
Postadress
Villavägen 16, 75236 Uppsala
Webbplats
http://www.web.cemus.se/

Anställda och övriga verksamma