36.1.1 Administration och service

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Studentservice: www.geo.uu.se/utbildning/student/studentservice/

Ekonomifunktionen: ekonomi@geo.uu.se
HR-funktionen: HR@geo.uu.se

It-ansvarig:
Tomas Nord, tomas.nord@hyd.uu.se, 018- 471 2904

Ansvar för studentdatasalen:
Tomas Nord, tomas.nord@hyd.uu.se, 018- 471 2904

Kontakt

Besöksadress
Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress
Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma