36.1.4 Luft-, vatten- och landskapslära

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Programansvarig professor:
Veijo Pohjola, veijo.pohjola@geo.uu.se, 018-471 2509

Studierektor:
Rickard Pettersson, rickard.pettersson@geo.uu.se, 018- 471 2525

Forskarutbildningsansvarig Meteorologi:
Anna Rutgersson, anna.rutgersson@met.uu.se, 018- 471 2523

Forskarutbildningsansvarig Miljöanalys:
Giuliano Di Baldassarre, giuliano.dibaldassarre@geo.uu.se, 018-471 7028

Forskarutbildningsansvarig Hydrologi:
Auli Niemi, auli.niemi@geo.uu.se, 018- 471 2263

Forskarutbildningsansvarig Naturgeografi:
Veijo Pohjola, veijo.pohjola@geo.uu.se, 018- 471 2509

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress
Villavägen 16, 752 36 UPPSALA
Webbplats
http://www.geo.uu.se