36.1 Institutionen för geovetenskaper

Har du frågor kring utbildningar, fristående kurser, registreringar, resultatrapportering och utbytesstudier? Kontakta vår Studentservice:
www.geo.uu.se/utbildning/student/studentservice/

Kontakt

Besöksadress
Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress
Villavägen 16, 752 36 UPPSALA
Fax
018-471 2592
Webbplats
http://www.geo.uu.se


Funktionsadresser

Prefekt: prefekt@geo.uu.se
Intendentur och lokalfrågor: tekniskservice-ilag@uu.se
Ekonomifrågor: ekonomi@geo.uu.se
HR-frågor: HR@geo.uu.se

Utbildningsprogramansvariga vid institutionen:

Masterprogrammet i geovetenskap
Christian Zdanowicz, christian.zdanowicz@geo.uu.se, 018-471 3892
Claudia Teutschbein, claudia.teutschbein@geo.uu.se

Masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINREM
Abigail Barker, abigail.barker@geo.uu.se, 018-471 2552

Masterprogrammet i hållbar utveckling
Magdalena Kuchler, magdalena.kuchler@geo.uu.se, 018-471 6885

Masterprogrammet i paleobiologi - PANGEA
Michael Streng, michael.streng@geo.uu.se, 018-471 2579

Masterprogrammet i vattenteknik
Ekaterina Sokolova, ekaterina.sokolova@geo.uu.se, 018-471 7177

Magister- och masterprogrammet i vindkraftprojektering
Liselotte Aldén, liselotte.alden@geo.uu.se, 018-471 8364

Masterprogrammet i fysik, meteorologi
Erik Sahleé, erik.sahlee@met.uu.se, 018-471 2569

Masterprogrammet i fysik, geofysik
Thomas Kalscheuer, thomas.kalscheuer@geo.uu.se, 018-471XXXX

Civilingenjörsprogrammet i Miljöteknik:
Roger Herbert, roger.herbert@geo.uu.se, 018-471 2266

Kandidatprogrammet i geovetenskap
Karin Högdahl, karin.hogdahl@geo.uu.se, 018-471 2571

För paleontologiska och mineralogiska samlingar kontakta Evolutionsmuseet.