1.6 Rektorsråd

Rektor har tillkallat följande personer för att såsom rektorsråd tillsammans med universitetsledningen arbeta med fakultetsövergripande frågor:
Rektorsråd för lika villkor: professor Åsa Cajander
Rektorsråd för forskningsinfrastruktur: professor Kristina Edström
Rektorsråd för god forskningssed: universitetslektor Stefan Eriksson

Kontakt

Anställda och övriga verksamma