47.14 Akademikonferens

Akademikonferens utgör en praktisk resurs för planering och genomförande av vetenskapliga kongresser, konferenser och andra evenemang. Huvudmän för samverkansorganisationen Akademikonferens är Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Karolinska institutet och Stockholms universitet.

 

Kontakt

Besöksadress
Almas allé 8, 75007 Uppsala
Postadress
Box 7059, 75007 Uppsala
Telefonnummer
018-471 5730018-671003
E-post
infoakademikonferens.se
Webbplats
https://www.slu.se/site/akademikonferens/

Anställda och övriga verksamma