15.14 Institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete finns i kvarteret Engelska parken. Studievägledning, ledning, anslagstavlor, postfack mm finns på plan 1 (1½ tr.) i hus 3.

Studievägledarna har telefontid måndag-torsdag 10-12. Besökstid efter överenskommelse.

Uppsala: Studenter som har frågor om kurser med studieort Uppsala, kontakta studerandeexpeditionen på e-post info@soc.uu.se

Gotland: Studenter som har frågor om kurser med studieort Visby, kontakta Studentservice Campus Gotland studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

I övrigt ber vi er att i första hand kontakta oss via våra funktionsmejladresser och epostadresser:

Prefekt
cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se

Bitr.prefekt
kristina.engwall@uu.se

Administrativ chef:
admchef-soc@uu.se

Ekonomi:
ekonomi-soc@uu.se

HR:
hr-soc@uu.se

Studierektor forskarutbildning socialt arbete:
studierektor-fu-socialtarbete-soc@uu.se

Studierektor grundutbildning socialt arbete:
studierektor-gu-socialtarbete-soc@uu.se

VFU:
vfu-soc@uu.se

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress
Box 624, 751 26 UPPSALA
Webbplats
https://www2.uu.se/institution/socialt-arbete