2.16 Rådet för utbildning

Rådet för utbildning är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor avseende utbildning. Rådet bereder frågor på uppdrag av rektor. Rådet för utbildning består av elva ledamöter och arbetet leds av rektor eller den som rektor utser (ordförande). Ledamöterna i rådet utses av rektor på förslag av vetenskapsområdena (två ledamöter per vetenskapsområde) och universitetsdirektören (två ledamöter). Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).


Ledamöter:
Prorektor Coco Norén, ordförande
Professor Cecilia Johansson, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Professor Johan Tysk, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Professor Cecilia Wejryd, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Professor Erik Lindberg, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Professor Matts Olovsson, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Professor Anja Sandström, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Avdelningschef Karin Apelgren, universitetsförvaltningen
Avdelningschef Åsa Kettis, universitetsförvaltningen
Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).