2.15 Rådet för forskning

Rådet för forskning är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor avseende forskning. Rådet bereder frågor på uppdrag av rektor. Rådet för forskning består av elva ledamöter och arbetet leds av rektor eller den som rektor utser (ordförande). Ledamöterna i rådet utses av rektor på förslag av vetenskapsområdena (två ledamöter per vetenskapsområde) och universitetsdirektören (två ledamöter). Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).


Ledamöter:
Rektor Anders Hagfeldt, ordförande
Professor Anna Qvarnström, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Professor Johan Tysk, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Professor Tora Holmberg, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Professor Joakim Palme, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Professor Mats Larhed, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Professor Eva Tiensuu Janson, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Tf enhetschef Anne-Sophie Fröjmark, universitetsförvaltningen
Kanslichef Tony Hansson, universitetsförvaltningen
Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).