46.5 Inspektorskollegiet

Varje studentnation har en inspektor och en proinspektor, som är universitetets representanter vid nationerna. Dessa samlas i Inspektorskollegiet och fungerar också som kontakter mellan universitetet och studentnationerna.


Stockholms nation
Inspektor
Tord Ekelöf
Institutionen för fysik och astronomi, FREIA
tord.ekelof@physics.uu.se

Proinspektor
Maria Aulén Thomsson
Uppsala kommun
maria.aulen-thomsson@telia.com


Uplands nation
Inspektor
Björn Victor
Institutionen för informationsteknologi, Datalogi
Bjorn.Victor@it.uu.se

Proinspektor
Sandra Friberg
Juridiska institutionen, civilrätt
sandra.friberg@jur.uu.se


Gästrike-Hälsinge nation
Inspektor
Anders Virtanen
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Mikrobiologi
Anders.Virtanen@icm.uu.se

Proinspektor
Ylva Hasselberg
Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för teknik- och vetenskapstudier
Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se


Östgöta nation
Inspektor
Pernilla Åsenlöf
Institutionen för neurovetenskap, fysioterapi
Pernilla.Asenlof@neuro.uu.se

Proinspektor
Carl Svernlöv
Baker Mckenzie
carl.svernlov@bakermckenzie.com


Västgöta nation
Inspektor
Bertil Wiman
Juridiska institutionen, finansrätt
Bertil.Wiman@jur.uu.se

Proinspektor
Margareta Svahn
Institutionen för nordiska språk
Margareta.Svahn@nordiska.uu.se


Södermanlands-Nerikes nation
Inspektor
Per Ström
Kommunikationsavdelningen, Enheten för ledningsstöd och samverkan
Per.Strom@uadm.uu.se

Proinspektor
Christer Henriksén
Institutionen för lingvistik och filologi, latin
Christer.Henriksen@lingfil.uu.se


Västmanland-Dala nation
Inspektor
Johan Tysk
Universitetsledningen och ledningsråd, Vicerektorer
johan.tysk@uu.se

Proinspektor
Katarina Barrling
Statsvetenskapliga institutionen
proinspektor@v-dala.se


Smålands nation
Inspektor
Mattias Dahlberg
Juridiska institutionen, finansrätt
Mattias.Dahlberg@jur.uu.se

Proinspektor
Louise Rügheimer
Kansliet för medicin och farmaci, enheten för utbildningsstöd
louise.rugheimer@uadm.uu.se


Göteborgs nation
Inspektor
Ingrid Helmius
Juridiska institutionen, rättsvetenskap
Ingrid.Helmius@jur.uu.se

Proinspektor
Cecilia Wassén
Teologiska institutionen, bibelvetenskap
Cecilia.Wassen@teol.uu.se


Kalmar nation
Inspektor
Maria Selmer
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Maria.Selmer@icm.uu.se

Proinspektor
Magnus Strand
Företagsekonomiska institutionen
Magnus.Strand@fek.uu.se


Värmlands nation
Inspektor
Lars Burman
Universitetsbiblioteket, Biblioteksledning
lars.burman@ub.uu.se

Proinspektor
Margareta Brattström
Juridiska institutionen, civilrätt
Margareta.Brattstrom@jur.uu.se


Norrlands nation
Inspektor
Cecilia Pahlberg
Företagsekonomiska institutionen
Cecilia.Pahlberg@fek.uu.se

Proinspektor
Maria Forsberg
Juridiska institutionen
Maria.Forsberg@jur.uu.se


Gotlands nation
Inspektor
Lars Magnusson
Ekonomisk-historiska institutionen
Lars.Magnusson@ekhist.uu.se

Proinspektor
Pär Ågerfalk
Institutionen för informatik och media
par.agerfalk@im.uu.se