33.4.4 Kvalitetsteknik

Ingår som en del av Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Kontakt

Besöksadress
Cramérgatan 3, 621 57 Visby
Postadress
Uppsala universitet, Campus Gotland, 621 67 Visby
Webbplats
https://www.cie.uu.se/kvalitetsteknik/

Anställda och övriga verksamma