33.4.3 Industriell teknik

Ingår som en del av Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 169, 751 04 Uppsala
Webbplats
https://www.cie.uu.se/industriell-teknik/

Anställda och övriga verksamma