33.4.1 Administration och service

Ingår som en del av Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 169, 751 04 Uppsala

Anställda och övriga verksamma