33.4 Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 169, 751 04 Uppsala
Webbplats
https://www.cie.uu.se
Prefekt/motsv
Håkan Kullvén 018-471 3107
Stf. prefekt
Annica Nilsson 018-471 3783
Studierektor grundnivå
Lars Ericsson 018-471 3383
Studierektor forskarnivå
Joakim Widén 018-471 3782
Studievägledare
Lena Eliasson 018-471 3370
Kursadministration
Katarina Andersson 018-471 3681
Ekonomiadministration
Sara Broman 018-471 3012
Anton Holkvik 018-471 3880
Personaladministration
Karin Ringefors Finn 018-471 3010
Linnéa Sandén 018-471 5004