33.2.1 Nätverksbaserade inbyggda system

Ingår som en del av Institutionen för elektroteknik

Ekonom: Maria Brandt
Avdelningsföreståndare: Thiemo Voigt
Forskarutbildningsansvarig professor: Thiemo Voigt

Kontakt

Besöksadress
Ångström, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 65, 751 03 UPPSALA
Föreståndare
Thiemo Voigt

Anställda och övriga verksamma