33.2.5 Signaler och system

Ingår som en del av Institutionen för elektroteknik

Ekonomisamordnare: Karin Stenvall

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 65, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 7244
Föreståndare
Subhrakanti Dey 018-471 7059

Anställda och övriga verksamma