33.2.3 Elektricitetslära

Ingår som en del av Institutionen för elektroteknik

Ekonom: Anders Malmgren

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 65, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 5810
Föreståndare
Mats Leijon 018-471 5808

Anställda och övriga verksamma