33.2.3 Elektricitetslära

Ingår som en del av Institutionen för elektroteknik

Ekonom: Anders Malmgren och Caroline Lindström
Avdelningsföreståndare: Karin Thomas
Programansvarig professor: Mats Leijon
Forskarutbildningsansvarig professor: Mats Leijon

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 65, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 5810
Föreståndare
Karin Thomas 018-471 3098

Anställda och övriga verksamma