33.2.4 Fasta tillståndets elektronik

Ingår som en del av Institutionen för elektroteknik

Ekonom: Maria Brandt

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75237 UPPSALA
Postadress
Box 65, 751 03 UPPSALA
Föreståndare
Shi-Li Zhang 018-471 7247

Anställda och övriga verksamma