33.2.2 Administration och service

Ingår som en del av Institutionen för elektroteknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 65, 751 03 Uppsala

Anställda och övriga verksamma