33.2 Institutionen för elektroteknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 65, 751 03 UPPSALA
Webbplats
https://elektroteknik.uu.se/
Prefekt/motsv
Cecilia Boström 018-471 5855
Stf. prefekt
Mats Leijon 018-471 5808
Studierektor grundnivå
Jan Sundberg
Studierektor avancerad nivå
Jan Sundberg
Studierektor forskarnivå
Sandra Eriksson 018-471 5823
Studievägledare
Anke Bender 018-471 5849
Juan de Santiago 018-471 3173
Kursadministration
Mikaela Holst
Daniéla Rajaniemi 018-471 3260
Ekonomiadministration
Maria Brandt 018-471 3011
Caroline Lindström 070-1679693
Anders Malmgren
Katalogadministration
Linn Eriksson 018-471 7966
Personaladministration
Linn Eriksson 018-471 7966

INSTITUTIONEN FÖR ELEKTROTEKNIKS OMBUD

Miljöombud: Jan Sundberg

Ombud Lika Villkor:

Kemikalieombud : Zhibin Zhang

Ombud hög höjd: Mikael Bergqvist

Ombud dykarbeten: Anke Bender

Brandskyddsombud: Tomas Nyberg