33.2 Institutionen för elektroteknik

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 65, 751 03 UPPSALA
Webbplats
https://elektroteknik.uu.se/
Prefekt/motsv
Cecilia Boström 018-471 5855
Stf. prefekt
Mats Leijon 018-471 5808
Skyddsombud
Peter Bergkvist 018-471 3029
Studierektor grundnivå
Jan Sundberg 018-471 5820
Studierektor avancerad nivå
Jan Sundberg 018-471 5820
Studierektor forskarnivå
Sandra Eriksson 018-471 5823
Studievägledare
Ilia Katardjiev
Juan de Santiago 018-471 3173
Kursadministration
Daniéla Rajaniemi 018-471 3260
Ekonomiadministration
Anders Malmgren
Karin Stenvall 018-471 5871
Katalogadministration
Linn Eriksson 018-471 7966
Karin Stenvall 018-471 5871
Personaladministration
Linn Eriksson 018-471 7966

INSTITUTIONEN FÖR ELEKTROTEKNIKS OMBUD

Miljöombud: Jan Sundberg

Ombud Lika Villkor: Malin Göteman

Kemikalieombud : Zhibin Zhang

Ombud hög höjd: Mikael Bergqvist

Ombud dykarbeten: Anke Bender

Brandskyddsombud: Tomas Nyberg