33.3.1 Administration och service

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Studierektor grund- och avancerad nivå:

Martin Sjödin, 018-471 7330
martin.sjodin@angstrom.uu.se


Studieadministratör grund- och avancerad nivå:

Christina Ihredahl, 018-471 3016
student-matvet@angstrom.uu.se


Studieadministratör forskarnivå:

Maria Skoglund, 018-471 3007
doktorand-matvet@angstrom.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270

Anställda och övriga verksamma