33.3.1 Administration och service

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Studieadministratör grund- och avancerad nivå

Christina Ihredahl, 018-471 3016
student-matvet@angstrom.uu.se


Studieadministratör forskarnivå:

Maria Skoglund, 018-471 3007
doktorand-matvet@angstrom.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270
Prefekt/motsv
Åsa Kassman Rudolphi
Stf. prefekt
Jörgen Olsson 018-471 3035
Administrativ samordnare
Maria Nordengren 018-471 3001

Anställda och övriga verksamma