33.3.6 Nanoteknologi och funktionella material

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonom: Eva Thulin 018-471 7024

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270
Webbplats
https://materialvetenskap.uu.se/nanoteknologi-och-funktionella-material/
Föreståndare
Maria Strömme 018-471 7231

Anställda och övriga verksamma