33.3.4 Mikrosystemteknik - MST

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonom: Eva Thulin 018-471 7024

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270
Webbplats
https://materialvetenskap.uu.se/mikrosystemteknik/
Föreståndare
Klas Hjort 018-471 3141

Anställda och övriga verksamma