33.3.8 Tillämpad materialvetenskap

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonom: Ramy Salameh 018-471 3009

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270
Webbplats
https://materialvetenskap.uu.se/tillampad-materialvetenskap/
Föreståndare
Mikael Karlsson 018-471 7237

Anställda och övriga verksamma