33.3.2 Fasta tillståndets fysik

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonom: Evika Bruciene 018-471 3024

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270
Webbplats
https://materialvetenskap.uu.se/fasta-tillstandets-fysik/
Föreståndare
Peter Svedlindh 018-471 3135

Anställda och övriga verksamma