33.3.3 Medicinsk teknik

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonom: Sara Rudqwist 018-471 3148

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270
Webbplats
https://www.materialvetenskap.uu.se/
Föreståndare
Maria Tenje 018-471 7061

Anställda och övriga verksamma