33.3.5 Myfab Uppsala (MSL)

Ingår som en del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonom: Eva Thulin 018-471 7024

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270
Webbplats
https://materialvetenskap.uu.se/myfab-uppsala/
Avdelningschef
Stefan Nygren 018-471 3100

Anställda och övriga verksamma