33.3 Institutionen för materialvetenskap

Har du frågor kring våra utbildningar? Kontakta vår Studentservice:
www.materialvetenskap.uu.se/utbildning/student/

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1,
Postadress
Box 35, 751 03 UPPSALA
Fax
018-471 3270
Webbplats
https://www.materialvetenskap.uu.se/