3.19.1 Enheten för stöd för avgiftsstudier

Ingår som en del av Avdelningen för internationalisering

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
masterprogrammesuu.se
Webbplats
http://www.uu.se/admissions

Anställda och övriga verksamma