3.19.1 Enheten för stöd för avgiftsstudier

Ingår som en del av Avdelningen för internationalisering

Enheten för stöd för avgiftsstudier arbetar tätt med andra delar av förvaltningen och med kärnverksamheten för att rekrytera och ge stöd till internationella programstudenter som ska studera vid universitetet.

Vi ger verksamhetsstöd och kvalificerad rådgivning i internationella frågor till institutioner och fakulteter, andra delar av verksamhetsstödet och universitetsledning.

Enheten ansvarar för de delar av studentresan som är gemensamma för alla sökande. Vi arbetar med strategisk kommunikation, migrationsrättsliga frågor, stipendier, avgifter, antagningsfrågor och utvärdering, och det gör vi med hög interkulturell kompetens och en serviceinriktad approach.

För frågor om internationell studentrekrytering och stöd till befintliga internationella programstudenter: masterprogrammes@uu.se
För frågor om uppehållstillstånd för studier: studypermits@uu.se
För frågor om studieavgifter: feemaster@uu.se
För frågor om stipendier för studieavgifter: tuitiongrants@uu.se

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
http://www.uu.se/admissions

Anställda och övriga verksamma