Enheten för internationell mobilitet

Ingår som en del av Avdelningen för internationalisering

Enheten för internationell mobilitet arbetar med följande områden:
- Administrerar och tillhandahåller möjligheter till internationell studentmobilitet som till exempel utbytesstudier, praktik, fältstudier eller sommarkurser utomlands.
- Bistår med verksamhetsstöd i frågor rörande studentmobilitet och mobilitetssystemet MoveON.
- Administrerar fysiska samt virtuella internationella möjligheter för lärare, forskare och TA-personal.
- Skapar förutsättningar för internationalisering genom att söka och administrera extern finansiering genom t.ex. Erasmus+.
- Arbetar med kommunikation och marknadsföring av internationella möjligheter för studenter och personal.

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
mobilityuu.se
Webbplats
http://www.uu.se/student/utlandsstudier/
Katalogadministration
Sandra Johansson 018-471 6179

Anställda och övriga verksamma