3.19 Avdelningen för internationalisering

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Prefekt/motsv
Eva Söderman

Anställda och övriga verksamma