3.18.4.6 Supportgrupp RA

Ingår som en del av Avdelningen för universitetsgemensam IT

Kontakt

Besöksadress
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala
E-post
helpdeskrudbeck.uu.se

Anställda och övriga verksamma