3.18.6 Verksamhetsstöd

Ingår som en del av Avdelningen för universitetsgemensam IT

Verksamhetsstöd utformar och tillhandahåller beställarstöd för verksamheten. Enheten erbjuder kompetenser inom projekt- och förändringsledning samt förvaltar Avdelningen för universitetsgemensam IT:s projektportfölj.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala